Katalog

Fanuc R-1000iA/80F

Tehničke karakteristike

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Proizvođač

Godina proizvodnje