Postrojenja

Paletizacija

Na bazi našeg modularnog principa nudimo robotske ćelije za paletizaciju kartona, flaša i vreća različitih formata sa funkcijom automatskog slaganja na paletu.

Sistem kojeg isporučujemo posjeduje mogućnost integracije na postojeći sistem te u zavisnosti od želje kupca može biti dio nadređenog upravljačkog sistema ili može obavljati neovisnu funkciju upravljanja.

U zavisnosti od potrebe kupca i iskazanih želja, na raspolaganju stoji široka lepeza komponenata paletnog sistema kao što su:

 • automatsko skladište paleta,
 • omotač zaštitne folije
 • različite vrste gripera (pneumatski, vakumski)
 • valjkasti i trakasti sistemi

Osnovicu konfiguracije svakog sistema čine:

 • definisani kapacitet sistema,
 • karakteristike elemenata za palatalizaciju,
 • broj različitih elemenata za palatalizaciju,
 • zahtijevani način upravljanja,
 • raspoloživi instalacioni prostor.

Zavarivanje

Na veliko zadovoljstvo naših kupaca nudimo različite sisteme za robotsko zavarivanje sa MIG/MAG procesom zavarivanja. Pristup odabira i izgradnje robotske ćelije za zavarivanje baziramo po potrebama našeg kupca, pri čemu smo fokusirani na izboru optimalnog tehno-ekonomskog rješenja.

Sva naša rješenja su bazirana na primjeni okretnog stola sa mogućnosti izbora različitih karakteristika u zavisnosti od potrebne realizacije samog tehnološkog procesa zavarivanja te definisanog takta rada. Pored toga u ponudi imamo različita hardverska i softverska rješenja koja olakšavaju i čine proces zavarivanja stabilnijim:

 • automatske pristroje za stezanje,
 • aktivno i pasivno praćenje i korekcija putanje zavara,
 • pronalazak tačne pozicije zavara.

Kako bismo našim kupcima ponudili više opcija za realizaciju sistema za robotsko zavarivanje, surađujemo sa različitim proizvođačima industrijskih robota i opreme za zavarivanje.

Posebne namjene

U skladu sa potrebama naših kupaca nudimo različite vrste specijalnih rješenja iz oblasti robotizacije kao što su:

 • pick and place rješenja,
 • CNC kolaboracija,
 • tačkasto zavarivanje,
 • sječenje i zavarivanje laserom,
 • glodanje robotom,

Shodno projektnom zadatku, na raspolaganju imamo mnoštvo modularnih rješenja za kreiranje namjenske robotske ćelije koja će obezbijediti maksimalnu funkcionalnost krajnjem korisniku.

Izbor i kreiranje krajnjeg konstrukcionog rješenja vrši se uz usku saradnju sa kupcem, gdje se odluka o svim karakteristikama robotske ćelije i realizovanog tehnološkog procesa zajednički donosi.

Firma DKR nudi razvoj i izradu specijalnih mašina u skladu sa potrebama naših kupaca.