Napreduj

PRAKTIČNI I PERSONALIZOVANI TRENINZI IZ ROBOTIKE I AUTOMATIKE

Nudimo Vam jedinstveni program gdje možete učiti o automatizaciji i programiranju industrijskih robota, istovremeno usvajajući ključne poslovne vještine, koje Vas čine konkuretnim na tržištu rada.

Povežite se sa stručnjacima koji su svoje znanje i iskustvo generisali u njemačkoj automobilskoj industriji i poslušajte njihove uspješne priče! Iskusite Industriju 4.0 iz prve ruke i naučite kako da je iskoristite za stvaranje bolje i svjetlije budućnosti.

Odaberite svoj kurs:

Kurs – robot programiranje BASIC KUKA/ABB/FANUC
Opis:

Na BASIC kursu možete steći osnovno znanje iz upravljanja industrijskim robotima i mogućnosti kreiranja, snimanja i izmjene jednostavnih programa samostalno, odnosno imate priliku steći znanje o općoj upotrebi industrijskih robota.

Nakon sticanja osnova, imate priliku proširiti svoje programersko znanje i primijeniti ga na složene programske strukture i komunikaciju sa PLC – om, senzorima i aktuatorima.

Nudimo Vam edukacije na KUKA, ABB ili FANUC industrijskim robotima.

Trajanje: 16 sati

 

Sadržaj:
 1. Uvod u sigurnost
 2. Opis sistema
 3. Pokretanje i zaustavljanje programa
 4. Upravljanje robotom pomoću joystick – a
 5. Rutine i moduli
 6. Osnovne instrukcije
 7. Greške u kodu
 8. Teoretski uvod u RAPID programiranje
 9. Kalibracija alata
 10. Kalibracija radnog objekta
 11. Izmjena programa
Kurs – robot programiranje PRO ABB
Opis:

Cilj naprednog kursa je usavršavanje vještina u rukovanju robotskom ćelijom, izmjena i prilagodba programa, sticanje znanja rada u programskom jeziku KRL, razumijevanje proširenih funkcija i kritičkih programskih elemenata te izbor elemenata za upravljanje i održavanje robotskog sistema.

Trajanje: 32 sata

 

Sadržaj:
 1. Uvod u sigurnost
 2. Podaci (Rob Target, Joint Target)
 3. Rutine i moduli
 4. Sekvence
 5. Eksterni TCP
 6. Svjetske zone
 7. Napredne funkcije
 8. Otpremanje (dispatch)
 9. Trigger izjave
 10. Trap rutine
 11. Radni objekat
 12. Neispravnosti
 13. Definicija TCP i orijentacije pomoću rutina
 14. Korištenje logičkih funkcija u robot programu
 15. Komunikacija pomoću Teach Pendant – a
 16. Robot Studio
Kurs – robot programiranje PRO KUKA
Opis:

Cilj naprednog kursa je usavršavanje vještina u rukovanju robotskom ćelijom, izmjena i prilagodba programa, sticanje znanja rada u programskom jeziku KRL, razumijevanje proširenih funkcija i kritičkih programskih elemenata te izbor elemenata za upravljanje i održavanje robotskog sistema.

Trajanje: 32 sata

 

Sadržaj:
 1. Uvod u sigurnost
 2. Podaci
 3. Osnove uspješnog programiranja
 4. Provjera izvršavanja programa
 5. Eksterni TCP
 6. Tipovi podataka
 7. Pregled
 8. Tipovi struktura
 9. Sekvence
 10. Logičke izjave
 11. Programiranje kretanja
 12. Geometrijski operatori
 13. Trigger izjave
 14. Podrutine i funkcije
Kurs – robot programiranje PRO FANUC
Opis:

Cilj naprednog kursa je usavršavanje vještina u rukovanju robotskom ćelijom, izmjena i prilagodba programa, sticanje znanja rada u programskom alatu Roboguide za offline programiranje, razumijevanje proširenih funkcija i kritičkih programskih elemenata te izbor elemenata za upravljanje i održavanje robotskog sistema.

Trajanje: 32 sata

 

Sadržaj:
 1. Ograničenje osa
 2. Payload
 3. Registri
 4. Programiranje (matematske, geometrijske i logičke funkcije, petlje…)
 5. Rad sa datotekama – ftp
 6. BG Logic aplikacije
 7. DCS setup
 8. Robotguide (kreiranje 3D modela, programiranje u offline režimu)
 9. CAD to PATH
 10. CAD to PATH externi TCP
 11. Custom TeachPendatn HMI
 12. Eksterni signali
 13. Macro setup
Kurs – prelazni kurs
Opis:

Prelazni kursevi su stvoreni za profesionalce koji posjeduju iskustvo u programiranju industrijskih robota i žele steći vještine u programiranju i rukovanju drugim kontrolnim sistemima.

Trajanje: 24 h

 

Sadržaj:
 1. Uvod u sigurnost
 2. Opis sistema
 3. Pokretanje i zaustavljanje programa
 4. Upravljanje robotom sa joystick – om
 5. Kalibracija alata
 6. Izmjena programa
 7. Greške u kodu

KUKA:

 1. Osnovna teorija KRL programiranja
 2. Kalibracija baze
 3. Provjera izvršenja programa
 4. Kalibracija
 5. Osnove KRL programskog jezika
 6. Podrutine i funkcije

ABB:

 1. Teoretski uvod u RAPID programiranje
 2. Robot Studio
 3. Rad sa I/O signalima
 4. Dodatne instrukcije i funkcije
Kurs – robot zavarivač programiranje
Opis:

Specijalni kurs za educiranje o upotrebi industrijskih robota u MIG/MAG procesima zavarivanja. Trening se realizuje na ABB IRB 2400 industrijskom robotu, uz pomoć Robot Studia i EWM Alpha Q252 izvora zavarivanja.

Trajanje: 32 h

 

Sadržaj:
 1. Uvod u sigurnost
 2. Opis sistema
 3. Pokretanje i zaustavljanje programa
 4. Rutine i moduli
 5. Osnovne instrukcije
 6. Definisanje sistemskih parametara ABB industrijskog robota integrisanog u ćeliju za zavarivanje
 7. Greške u kodu
 8. Teoretski uvod u RAPID programiranje
 9. Kalibracija alata
 10. Kalibracija radnog objekta
 11. Pisanje koda za kontrolu zavarivanja
Robot Profinet – konfiguracija sa Fieldbus – om
Opis:

Kurs je dizajniran za kandidate koji posjeduju predznanje na polju robotike i sličnih disciplina i kandidate koji žele nadograditi svoje znanje iz digitalnih komunikacija. Kurs uključuje teoretska i praktična predavanja gdje se uče osnove upravljanja složenim industrijskim sistemima i korištenje PLC – a za manipulisanje upravljačkim komponentama.

Trajanje: 40 h

 

Sadržaj:
 1. Uvod u sigurnost
 2. Opis sistema
 3. Pokretanje i zaustavljanje programa
 4. Prilagodba i promjena programa
 5. Podešavanje
 6. Inline forma KRL kretanja
 7. Kalibracija alata
 8. Kalibracija baze
 9. Izmjena programa
 10. Kreiranje KRC4 projekta
 11. Struktura PROFINET KRC4 drivera
 12. Rad u TIA Portal V13
 13. Programiranje samopodešavajuće KUKA CELL.SRC
Kurs – Tia basic
Opis:

Budući PLC programeri, koji imaju malo ili nikakvo predznanje u programiranju PLC – a u TIA Portal – u, će steći osnove programiranja u TIA Portal – u.. Naučit ćete proces razvijanja jednostavnog projekta, od hardverskog nivoa do kreiranja korisničkog interfejsa na HMI ekranu korištenjem makro primjera.

Ovaj kurs Vam nudi mogućnost stvaranja jako dobre podloge za Vašu buduću karijeru kao PLC programer.

Trajanje: 16 h

 

Sadržaj:
 1. Uvod u osnove TIA Portal – a
  • Navigacija kroz TIA Portal
  • Piramida automatizacije
  • Tipovi podataka
  • Programski jezik
  • Programski moduli
  • Osnovne funkcije u TIA Portal – u
 2. Inženjersko projektovanje PLC programa
  • Kreiranje projekta
  • Korištenje Siemens Profinet softverskog alata
  • Kreiranje hardvera
  • Razvoj softvera
 3. Inženjersko projektovanje HMI panela
  • Integracija HMI i SPS
  • Korištenje osnovnih blokova ze kreiranje slike
  • Korištenje efekata za vizualizaciju
 4. Daljnje funkcije TIA Portal – a
  • Simulacija programa sa PLC SIM
  • Posmatranje i forcetables
  • Tragovi
Kurs – Tia pro – HMI
Opis:

Kao PLC programer u industriji, očekuje se da imate dovoljno znanja u programiranju PLC – a i da bez problema možete razviti složene HMI sisteme. Za daljni razvoj vještina kao HMI programer, nudimo Vam kurs Tia pro – HMI. Fokus je na kreiranju i generisanju poruka greške i upozorenja, programiranje korisnički – definisanih blokova za kreiranje slike i uvod u Visual Basic programiranje.

Trajanje: 60 h

 

Sadržaj:
 1. Proširene HMI funkcije
  • Korisnička administracija
  • Poruke greške i upozorenja
  • Korisnički – definisani moduli ekrana
 2. Uvod u Visual Basic
Kurs – Tia sigurnost
Opis:

Na ovom kursu, možete naučiti planiranje projekta,  puštanje u pogon, programiranje ,dijagnoza i rješavanje problema kod fail – safe SIMATIC kontrolera i fail – safe, decentraliziranih ET200 sistema. Uz pomoć praktičnih vježbi, naučit ćete da svoje teoretsko znanje iskoristite u praksi sa STEP7 Safety softverom u TIA Portal – u.

Trajanje: 24 h

 

Sadržaj:
 1. Sigurnost u tehnologiji automatizacije
 2. Osnove fail – safe programiranja
  • Fail – safe CPU
  • Fail – safe parametri periferala
  • Komponente za fail – safe programiranje
 3. F-IO uređaj (Fleksibilni U/I uređaj)
 4. Programiranje fail – safe objekata
  • Sigurnosna vrata
  • Uređaj za uvođenje komprimovanog zraka 
Kurs – TIA pro
Opis:

Kurs TIA Pro Vam nudi mogućnost nadogradnje svog teoretskog znanja na velikom broju praktičnih vježbi u TIA sistemskom modelu. TIA sistemski model se sastoji od SIMATIC S7-1500 automatiziranog sistema, ET 200SP distribuirani I/O, Touchpanel TP700, pokretač SINAMIC G120 i modela remena.

Trajanje: 40 h

 

Sadržaj:
 1. IO – Link
  • Uvod u IO – Link
  • Postavljanje interfejsa sa S7 – PCT alatom
  • RF200 RFID primjer projekta
 2. Sinamics
 3. Sistemi identiteta
  • Tehnološki objekti
  • Ident blokovi
  • Ident profili
  • MV540 primjer projekta
Kurs – CNC operater na glodalici

OPIS: Ovaj trening je namijenjen isključivo za samostalno rukovanje i opsluživanje 3-osovinske CNC mašine, bez metoda programiranja. Kurs se sastoji od 40h nastave na modernoj FANUC Robodrill Α-D21MiA5 CNC mašini.

Trajanje: 40h


Sadržaj:
 1. Programiranje preko G, M kodova,
 2. Upotreba simulatora i uvod u SOLIDCAM,
 3. Generisanje G koda.
 4. Upoznavanje sa mašinom i nuliranje tj. postavljanje koordinatnog sistema,
 5. Obuka na pripremi radnog prostora i sigurnost,
 6. Odabir, postavljanje, stezanje alata i snimanje visine alata,
 7. Prebacivanje G koda na mašinu i ostalo ospluživanje
Kurs – CNC programer
Opis:

Computer Numerical Control (CNC) kurs Vas uči kako da postavite, održavate, upravljate i demontirate alate za mašinsku obradu, koji su kontrolisani pomoću računara. Kurs se održava na FANUC ROBODRILL α-DiB5 seriji – vertikalni mašinski centar visokih performansi.

Trajanje: 100 h

 

Sadržaj:
 1. Osnove upravljanja CNC mašinom
 2. Uvod u alate za sječenje – postavljanje alata i kompenziranje u CNC mašini
 3. Standardne G, M, T funkcije koda u CNC programiranju
 4. Osnove standardnog CNC programa
 5. Manuelno programiranje CNC mašine
 6. Simulacija CNC programa na mašini ili pomoću CAM softvera
 7. Praktično izvođenje programa i kreiranje dijelova na CNC mašini
Kurs prilagođen potrebama korisnika
Opis:

Svi ponuđeni kursevi se mogu prilagoditi potrebama korisnika. Zajedno sVamamožemo dizajnirati kurs prema tačno određenoj namjeni.

 

Sadržaj:
 1. Kvalifikacija u okviru velikih projekata ili pokretanja proizvodnje
 2. Individualna korisnički – definisana kvalifikacija radnika
Specijalni kurs – mehatroničarska radionica

OPIS: Mehatroničarska radionica je šestomjesečni trening koji kandidatima nudi obuku za održavanje, dijagnostiku i servisiranje industrijskih robota.

 

SADRŽAJ:
 1.  Osnove robotske tehnike
 2. Uvod u robotsku tehniku
  – teorijske osnove
  – praktične osnove
 3. Uvod u održavanje i dijagnostiku
  – teorijsko znanje
  – praktična obuka
 4. Osnovno puštanje u pogon
 5. Praktična relizacija u mehatroničarskoj radionici
 6. Soft Skills

Kursevi

PONAVLJAJ PRAVU STVAR VIŠE PUTA NA PRAVI NAČIN

– to je naš moto.

Pružamo usluge educiranja svim individualcima zainteresovanim za oblast automatizacije i robotike. Naši učesnici održavaju korak s brzim promjenama na polju robotike i stiču visok nivo profesionalnosti. Nakon uspješno okončanog treninga postaju certificirani robot, PLC i CNC programeri te dokazuju da su edukacija i treninzi najbolji načini ulaganja u budućnost.

{

"If you get the opportunity to come study robotics in DKR do not miss it!"

RISHABH JAISWAL
India

"This training was way, way more amazing than I expected!"

MISHAL HALAI
Kenya

"It feels like family here, I'm feeling bad that we are leaving."

PRACHI SHIVANICAR
India

"It felt really amazing when we had actual hands-on experience with the Kuka robots."

NAWAZUDDIN MOHAMMED
India

"From this experience I feel like I became a better human being and more proffessional."

MAHN NINH
Vietnam

"DKR robotics training helped me make the decision about what I want to do in my future."

LARNIE HAM
Australia

"DKR is fantastic, they manage the training very well."

MANAS MISRA
India

"I really appreciate the effort and time they put into this and for believing in us."

ADITYA NATARAJAN
India

"It was an amazing experience, I don't want to go home."

ARAVIND MUTHUSAMY
India

"This training will help me a lot with my career."

YOUSUF MOHAMMAD
India

"This is the best, cost effective training with good industry exposure."

SIVA MUPPALLA
India

Uspjeh