Automatizacija

Automatizacija procesa

U zavisnosti od potreba naših partnera i kupaca nudimo realizaciju procesa automatizacije već postojećeg ili prilikom izrade novog postrojenja. Usluga se sastoji od:

  • utvrđivanja projektnog zadatka,
  • projektovanja neophodnog procesa automatizacije,
  • izrade pojedinih upravljačkih jedinica,
  • montaža i puštanje u rad,
  • školovanje operatora za rad i održavanje sistema.

Za upravljanje našim sistemima koristimo Siemens-ove programibilne logičke kontrolere serije: LOGO!, S7-1200 i S7-1500, dok je po potrebama kupca moguće raditi i sa serijama: S7-200, S7-300 i S7-400. Što se tiče ostalih komponenti upravljačkog Sistema, možemo raditi sa drugim proizvođačima u skladu sa željama i potrebom kupca.

Revitalizacija

Za problematiku zastarjelosti upravljačke opreme, nudimo revitalizaciju ili eventualnu nadogradnju iste.

Upravljačke jedinice

Za potrebe naših kupaca vršimo planiranje i izradu kako namjenskih tako i modularnih sistemskih rješenja za upravljanje i regulaciju poluautomatskih i automatskih:

  • postrojenja,
  • uređaja,
  • mašina,
  • robotskih ćelija.