Automatizacija

Automatizacija procesa

U zavisnosti od potreba naših partnera i kupaca nudimo realizaciju procesa automatizacije već postojećeg ili prilikom izrade novog postrojenja. Usluga se sastoji od:

  • utvrđivanja projektnog zadatka,
  • projektovanja neophodnog procesa automatizacije,
  • izrade pojedinih upravljačkih jedinica,
  • montaža i puštanje u rad,
  • školovanje operatora za rad i održavanje sistema.

Za upravljanje našim sistemima koristimo Siemens-ove programibilne logičke kontrolere serije: LOGO!, S7-1200 i S7-1500, dok je po potrebama kupca moguće raditi i sa serijama: S7-200, S7-300 i S7-400. Što se tiče ostalih komponenti upravljačkog Sistema, možemo raditi sa drugim proizvođačima u skladu sa željama i potrebom kupca.

Upravljačke jedinice

U sklopu svog proizvodnog programa DKR nudi projektovanje i proizvodnju upravljačkih ormara za potrebu automatizacije procesa, linija, mašina ili uređaja. Upravljačke ormare shodno potrebama kupca nudimo u slijedećim izvedbama:

  1. pojedinačni (namjenski);
  2. modularni ormari;
  3. serijski upravljački ormari.

Projektovanje upravljačkih ormara se vrši u CAE (Eplan Electric P8), te je dobivena dokumentacija sastavni dio svakog isporućenog upravljačkog ormara.

Shodno zahtjevu ili standardu kupca koristimo opremu traženog proizvođaća, pri čemu sarađujemo sa proizvođalima Siemens, Schneider, Beckhoff, Wago, Rittal…

Revitalizacija

Za problematiku zastarjelosti upravljačke opreme, nudimo revitalizaciju ili eventualnu nadogradnju iste.