Robotizacija

Instalacija

Kao pouzdan partner lokalnim, regionalnim i internacionalnim kupcima nudimo uslugu instalacije svih elemenata vezanih za robotiku, pri čemu smo se fokusirali na bredove industrijskih robota Fanuc, Kuka i ABB.

Naša ponuda obuhvata sav životni vijek robotske ćelije od montaže, programiranja, puštanja u rad, optimizacije, revitalizacije do rekonstrukcije.

Kod korištene robe savjetujemo sveobuhvatni funkcionalni pregled opreme kako bi se za naše kupce utvrdilo trenutno stanje te generisao eventualni plan održavanja koji bi nastojao da maksimizira radni vijek opreme i eliminiše kritične dugotrajne otkaze.

Podrška

Svojim partnerima spremni smo dati podršku u roku od 48h, pod uslovom da smo okvirno upoznati sa detaljima sistema (struktura, upravljački program…). Ujedno smo za veće kvarove spremni ponuditi i zamjensku opremu, a sve u cilju održavanja rada tehnološkog procesa našeg partnera.

Sama podrška može biti u obliku:

  • savjetovanja,
  • rješenja uzroka otkaza,
  • korekcije programa,
  • zamjene oštećenih dijelova,
  • instalacije nove zamjenske opreme,
  • optimizacije procesa rada.

Servis

DKR nudi periodični servis industrijskih robota i propratne opreme u cilju produžavanja životnog vijeka i neprekidnog rada robotske ćelije.

Zajedno sa proizvođačima industrijskih robota i našim strateškim partnerima u stanju smo brzo i stručno ponuditi preventivno i korektivno održavanje industrijskih robota u zavisnosti od potrebe naših kupaca.

DKR je zvanični predstavnik FANUC brenda i jedini ovlašteni partner za korektivno održavanje FANUC Robota i CNC mašina u BIH. Takođe, posjeduje skladište standardnih dijelova za što efikasniju i kvalitetniju podršku s odzivom od 48h.

Školovanje

Nudimo Vam niz jedinstvenih kurseva iz različitih domena automatike i industrijske robotike, uz mogućnost dizajniranja kursa u skladu sa potrebama Vas i Vaše kompanije te izbor  između ABB, KUKA i FANUC industrijskih sistema.