Katalog

Fanuc M-20iA/35M

Tehničke karakteristike

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje

Proizvođač