Katalog

Kuka KR 150 L110K Serija 2000

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje