Katalog

ABB IRB 7600-F M2000

Tehničke karakteristike

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje

Proizvođač