Katalog

Fanuc R-2000iC/165F

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Doseg

Upravljačka jedinica

Nosivost

Godina proizvodnje