Katalog

ABB IRB 6640 235/2,5 M2004 sa Linearnom osom

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje