Katalog

ABB IRB 6600-175/2.55

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Doseg

Godina proizvodnje

Nosivost

Upravljačka jedinica