Katalog

Kuka KR 16

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje