Katalog

Fanuc M-410iC/185

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje