Katalog

Fanuc M-710iC/50

Tehničke karakteristike

Proizvođač

Upravljačka jedinica

Nosivost

Doseg

Godina proizvodnje