Njemački centar za robotiku DKR već treću godinu za redom realizuje projekte u suradnji s USAID Bosnia and Herzegovina i USAID Workforce and Higher Access to Markets Activity.

Cilj projekta je osposobljavanje  i dokvalifikacija radne snage zaposlene u drvnoj i metalnoj industriji u zvanje PLC programera. Pored toga, nezaposleni imaju priliku da se prekvalifikuju i kao takvi postanu konkuretniji na tržištu rada i brže pronađu zaposlenje.

Treninzi su koncipirani kroz 80 časova basic i pro treninga kroz četiri grupe polaznika, a sve s ciljem izvođenja nastave visokih performansi te poštivanja sigurnosnih mjera zdravstvene zaštite.

Svi treninzi će se odvijati u DKR Centru s potpuno automatiziranom proizvodnom linijom u čijem sastavu su industrijski roboti koji opslužuju liniju, robot za zavarivanje, kao i mnogobrojni PLC-ovi koji omogućavaju komunikaciju među mašinama u realnom vremenu.

Rok za predaju aplikacija je 20.06.2021. godine, do 16:00 sati. Nezaposleni individualci ili kompanije u ime svojih radnika mogu poslati prijave na e-mail: info@dkr.ba ili se prijaviti direktno na adresi Njemačkog Centra za Robotiku; ul Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan) u Tuzli.

Prijave treba da sadrže CV i kontakt podatke. A za više informacije budite slobodni da nas pozovete na: 061 724 724.