Najveći korisnik industrijskih robota od njihovog postanka pa sve do danas jeste automobilska industrija, koja zahtjeva preciznost, brzinu, ali i veliku okretljivost robota u njegovom radnom prostoru. Iz tog razloga su najčešće korišteni artikulisani roboti sa šest stepeni slobode kretanja, no pored njih postoje još tri tipa kao što su SCARA, Delta i Kartezijev robot koji su, iako drugačije struktuirani, našli primjenu u brojnim aplikacijama.

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) tip robota okarakterisan je time što ima  tri zgloba i za razliku od artikulisanog, kod koje su svi zglobovi rotacijski, kod SCARA robota postoji i jedan translacijski zglob.

Sve tri ose SCARA robota su u vertikalnoj ravni, što znači da je kretanje po X-Y osi blago popustljivo, a kruto u smjeru Z ose. Ovakva konstrukcija je inspirisana položajem ljudskih ruku u sjedećem položaju na linijama za montažu.

SCARA robote karakteriše visok nivo preciznosti i ponovljivosti, no povećanjem udaljenosti između prvog i ručnog zgloba smanjuje se tačnost. Također ih karakterišu visoke brzine u poređenju sa standardnim šestoosnim robotima, ali ne i u poređenju s Delta robotima.

Skoro svaki robot može izvršavati niz zadataka zbog velikog stepena prilagodljivosti, no uvijek postoje određeni zadaci u kojima pokazuju svoju izvrsnost. Za SCARA robote to su zadaci montaže, najviše u industriji elektronike, pick & place radnje zbog mogućnosti postavljanja na bilo koje mjesto u pogonu, lemljenje zbog konzistentnosti lema, kao i 3D printanje i lasersko graviranje.