Jučer, 23.1.2020. je u prostorijama Njemačkog centra za robotiku DKR održan i prvi uvodni trening za CNC operatere. Učešće na treningu je uzelo dvadeset osoba, različite kvalifikacione strukture. Radi se o besplatnim treninzima koji su obuhvaćeni u okviru projekta „Training 4 IPEX“, realizovanim u saradnji sa WHAM-om (Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima, Američke agencije za međunarodni razvoj). Jedan od ciljeva projekta je da se na osnovu kvalitetne obuke i treninga za opsluživanje CNC mašine, osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih na Birou za zapošljavanje Tuzla osposobe i uposle kod poslodavaca koji imaju potrebu za radnom snagom, najčešće u metaloprerađivačkoj industriji.

Na treningu je kandidatima predstavljen plan i raspored treninga ukupnog fonda od 100 časova, na kojem će pored teorijske obuke, kandidati moći steći praktično znanje i iskustvo u opsluživanju CNC mašine.

„Polaznici će naučiti opsluživanje ali i osnove programiranja CNC mašina kao i obradnih centara, a sve kako bi razumjeli cjelokupnu logiku te sutra lakše upravljali i drugim upravljačkim sistemima kod poslodavaca“ – Mirza Musić, trener.

Budući rad i opsluživanje na Fanuc-ovom Robodrill-u je impresionirao kandidate, a posebno poslodavce koji su prepoznali benefite mašine i rada na istoj.

Ovaj besplatni pilot trening označava i oficijelni početak uvođenja redovnih komercijalnih treninga u DKR-u. Na budućim treninzima učešće mogu uzeti sva fizička lica zainteresovana za sticanje znanja te pravna koja žele uposliti educirani kadar.