Kada govorimo o automatiziranim montažnim procesima, roboti zauzimaju veoma važno mjesto između ljudi i takozvane „tvrde“ automatizacije. Montažni robot kreće se brže i precizniji je od čovjeka, lako se reprogramira i može se koristiti za različite montažne procese.

Automatizirana montažna robotska ćelija je ulaganje s malim rizikom, koje simultano zadovoljava zahtjeve proizvodnje, kontrole kvaliteta i finansijske isplativosti. Robotska ćelija dodatno se može specificirati i obogatiti sistemima napredne vizije i senzorima sile. Napredna vizija može navoditi robota da pokupi komponentu sa transportera smanjujući greške prilikom preciznog smještanja komponente, a senzori sile omogućit će da robot jednu komponentu, s lakoćom ljudske ruke, uklopi u drugu.

Aplikacije montažnih robotskih ćelija karakteristične su za montiranje komponenti u auto-industriji kao što su pumpe, motori, mjenjači i karoserija.

Kako u praksi izgleda primjena montažnog robota predstavljamo Vam u nastavku;

Njemački centar za robotiku je kao član internacionalnog tima uspješno sudjelovao u realizaciji jedne montažne robotske ćelije za proizvodnju vrata u automobilskoj industriji. Kao što se vidi iz priloženog proces predviđa manipulaciju poluproizvodima, nanošenje zaptivne mase, montažu, plastičnu deformaciju i kontrolu u vidu triangularnog mjerenja.

Ukoliko ste i Vi spremni na automatizaciju Vaših montažnih ili drugih procesa proizvodnje, kontaktirajte Njemački centar za robotiku – Vašeg najboljeg industrijskog prijatelja na info@dkr.ba ili putem telefona +38761 724 724.