Industrijski roboti se koriste za automatizaciju zadataka tipa sastavljanje i rastavljanje različitih produkata kao što su automobilske komponente, medicinski uređaji, elektroničke komponente i računarski dijelovi. Roboti u ovim zadacima mogu obavljati dvije vrsta zadataka: upravljati alatom za sastavljanje ili vršiti pick&place komponenti s jednog na drugo mjesto u radnom okruženju.

Čest je slučaj kolaboracije čovjeka i robota, gdje operater manipulira velikim komadima primjerice ploča, dok robot upravlja manjim komadima kao što su servo motori i šarafi te uz pomoć čovjeka koji drži ploču zavrće motore na ploču.

Današnji roboti su opremljeni i naprednim tehnologijama poput mašinske vizije, senzora sile i kanala za komunikaciju, što omogućava da robotsko sastavljanje postane fleksibilnije i svestranije. Na ovaj način robot može provjeriti da li je svaki od dijelova produkta koji se sastavlja ispravan te svaki put primijeniti odgovarajuću silu prilikom manipulisanja dijelovima proizvoda kao i samim proizvodom.

Assembly roboti su idealni za zadatke koji zahtjevaju brzinu i preciznost, naprimjer prilikom sastavljanja PCB ploča koje su same po sebi minijaturne. Pored toga što mogu raditi sa sitnim komponentama, rade bez pogreške što rezultira u jednakim, uvijek kvalitetnim proizvodima, a nisu skloni ni povredama uzrokovanim ponavljajućim radnjama.

Za aplikacije sastavljanja i rastavljanja proizvoda se mogu koristiti šestoosni, SCARA, Delta, Dual Arm i kolaborativni roboti.

Svaki od njih ima svoje karakteristike predodređene za različite tipove assembly aplikacija. Šestoosni robotski manipulatori, zbog svoje građe mogu pristupiti procesu sastavljanja iz svih uglova te pružaju optimalnu snagu i fleksibilnost. SCARA roboti, za razliku od standardnih industrijskih manipulatora, imaju četiri ose idealne za sklapanja velikih brzina. Za SCARA robote je karakteristično da su “kruti” prilikom kretanja u Z smjeru, ali su izuzetno fleksibilne u X-Y smjeru. Delta roboti su se pokazali kao savršeni saradnici u montaži malih dijelova zbog veoma dobre ponovljivosti na vrhu alata te zbog tipične brzine rada od 10 milimetara u sekundi. Dual Arm roboti predstavljaju zapravo dvije robotske ruke koje međusobno sarađuju u obavljanju zadataka sastavljanja tako da jedna ruka drži komad, a druga uklapa sljedeći. Kao peta vrsta robota kvalificirani za rad u assembly aplikacijama su kolaborativni roboti koji rade rame uz rame s čovjekom, tako da je radno okruženje sigurno za oboje.

DKR Njemački centar za robotiku je i pored svih izazova koje je COVID-19 pandemija zadala realizaciji projekata, uspješno okončao rekonstrukciju i optimizaciju proizvodne linije za montažu i kontrolu kvaliteta jedne automobilske komponente u cilju povećanja kapaciteta proizvodnje.

Otežavajuća okolnost je bila mogućnost rada DKR tima samo u trećoj smjeni, dok se u ostalom periodu izvršavala svakodnevna proizvodnja. Osnovicu našeg uspjeha čini motivisan, stručan i efikasan multidisciplinaran tim primjenjujući paralelni inženjering (CAD, Offline programiranje, PLC programiranje).

 DKR – Vaše ideje pretvaramo u stvarnost!

 Za više informacija kontaktirajte nas putem maila info@dkr.ba ili telefona 035/230-321 i 061/939-851.