U Tuzli, u Njemačkom centru za robotiku DKR su u toku prijave za zainteresovane kandidate za besplatne treninge za CNC operatere. Treninzi su koncipirani na način da se pored teorijskog vrši i prenos praktičnog znanja i vještina.

Treninzi se organizuju u okviru projekta Training 4 IPEX “, koji ima za cilj da edukuje i osposobi radnu snagu za tržište rada te je osmišljen tako da na osnovu potreba kompanija osposobi određeni broj radnika za upošljavanje u istim. S tim u vezi prednost u odabiru kandidata će imati oni koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Kandidati će imati priliku na treninzima savladati osnove CNC upravljanja, safety, codiranje, snimanje , mijenjanje alata, nuliranje, a sve u toku 100 časovnog programa edukacije, od čega 40 sati praktične nastave.

Inae, Training 4 IPEXje projekat koji se realizuje u okviru USAID Workforce and Higher Access to Markets Activity, a implementira kompanija MBT BH doo sa sjedištem u Tuzli, koja već dugi niz godina radi na kreiranju radnih mjesta u industrijskom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Potpuno automatizovana proizvodna linija u čijem sastavu su obradni centar, Fanuc- ov Robodrill, industrijski roboti koji opslužuju liniju te robot za zavarivanje, kao i mnogobrojni PLC-ovi koji omogućavaju komunikaciju među mašinama u realnom vremenu.

Rok za predaju aplikacija je 06.01.2020. godine, do 16:00 sati. Svoju aplikaciju u obliku CV-a i pisma motivacije slati isključivo na e-mail: info@mbt.ba