Predstavljamo Vam još jedno DKR-ovo rješenje po principu “ključ u ruke“ što podrazumijeva izvedbu kompletne robotske ćelije od nule za našeg partnera Č.J. Bihać d.o.o. Bosna i Hercegovina. U pitanju je sistem za zavarivanje dizajniran prema željama i potrebama klijenta, spreman za implementaciju u već postojeći proizvodni proces.

Implementirana robotska ćelija za zavarivanje koju vidite na fotografiji se sastoji od:

  • ABB IRB 2600 robot manipulatora,
  • IRC Kontrolera,
  • IRBP A pozicionera za radni komad,
  • BullsEye® – Sistema kalibracije i čišćenja,
  • EWM Titan XQ 500 puls DW aparata za zavarivanje sa dodatnom opremom,
  • Kompletne prateće i sigurnosne opreme za zavarivanje,          

Realizovani sistem predstavlja ćeliju za MIG/MAG zavarivanje pri čemu se na istom sistemu odvija zavarivanje tri različita kotla za pelet. U pitanju su kotlovi za pelet, standardni proizvodi kompanije Č.J., različitih dimenzija i karakteristika, od čelika i nehrđajućeg čelika.

Dodatna karakteristika sistema je upotreba dvoosnog pozicionera kako bi se postigao optimalan položaj radnog komada u procesu zavarivanja. Klijentu je ostavljena mogućnost proširenja procesa zavarivanja sa više različitih proizvoda na jednom sistemu u vidu realizacije proizvodnje u manjim serijama, čime se povećava konkuretnost i ekonomičnost proizvodnje.

Automatizacija zavarivanja uključuje brže vrijeme radnog ciklusa, bez prekida u proizvodnji i sveukupno bolji kvalitet zavara. Automatizacija procesa zavarivanja ne samo da ubrzava proizvodnju, već i poboljšava sigurnosne standarde u industriji, držeći radnike podalje od opasnih isparavanja koja inače nastaju postupkom zavarivanja.

Uz implementirano robotsko rješenje, DKR je kreirao plan obuke za zaposlenike našeg partnera te ih osposobljava za direktan rad s robotom i time donosi dodatnu vrijednost partneru i održivosti njihovog procesa zavarivanja.

Za više informacije o tome kako implementirati jednu ovakvu ćeliju, modernizovati proizvodnju i ostvariti prednost na tržištu kontaktirajte Njemački Centar za Robotiku – DKR.