Današnja proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe mašina, a već nekoliko decenija se radi na potpunoj automatizaciji proizvodnih procesa, čime se ubrzava proces rada, smanjuju greške i osigurava bezbjednost kako radnika, tako i opreme i okruženja.

CNC mašina je upravo jedan takav automatizirani uređaj kojim se upravlja izdavanjem posebnih instrukcija u G-kodu. G-kod predstavlja pisanje instrukcija koje opisuju kretanje duž ose koordinatnog sistema i rotacije oko svake ose. Za postizanje što bolje preciznosti mašine, svaki motor ima definisanu funkciju, odnosno tačno određeni položaj koji moraju zauzeti.

Možemo razlikovati CNC rutere i CNC glodalice i strugove, gdje su CNC ruteri manje i lakše mašine koje se koriste za graviranje i obradu mekših materijala, dok su CNC glodalice i strugovi masivne mašine koje se koriste za obradu drveta i metala.

Upotreba CNC mašina osigurava visok nivo preciznosti koji se teško postiže ručno, štedi na vremenu i smanjuje količinu otpada. Upravo jedna takva mašina je i FANUC ROBODRILL α-D21MiA5 CNC mašina, jedna od rijetkih ove vrste u našem dijelu države. Visoka produktivnost sa velikom brzinom, preciznošću i snagom zajedno uz izvrsnu pouzdanost, održivost, jednostavan korisnički interfejs i laka integracija sa FANUC robotima su osobine koje ovu mašinu razlikuju od ostalih.

Ova mašina u našem Centru ima preko 3000 sati kvalitetno educiranih CNC Programera/Operatera uz nebrojanu količinu radnih sati posvećenih izradi namjenskih rješenja za industriju.

Zašto je CNC mašina korisna u industriji te kako se i Vi možete usavršiti kao izvrstan CNC operater/programer, saznajte od naših stručnjaka!