DKR Njemački centar za robotiku Tuzla organizuje niz webinara na temu „Industrijska robotika i automatizacija“, u okviru kampanje „COVID-19 Response“ i uz podršku projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH koji u ime Njemačke vlade implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Svrha webinara je predstaviti prednosti industrijske robotike i automatizacije te ekonomsku opravdanost i dugoročnu isplativost prelaska na digitalizovani način rada, a pored toga cilj je prikazati široki spektar mogućnosti primjene industrijskih robota, od prehrambene i farmaceutske do autoindustrije.

Prvi u nizu webinara je bio „Industrija 4.0 i trendovi u svijetu“, sa Amirom Sabirovićem, koji je konsultant za subvencije i inovacije u IT sektoru u firmi Berenschot u Nizozemskoj. Oduvijek je imao želju znati kako stvari funkcionišu na tehničkom nivou i razumjeti strateški utjecaj rješenja. Upravo ta ambicija ga je dovela do toga da osnuje StartUp za umjetnu inteligenciju u sklopu konsultantske firme za upravljanje, odnosno Amir pomaže kompanijama na njihovom putu digitalne transformacije razvijajući strategiju i nove poslovne modele utemeljene na podacima i umjetnoj inteligenciji.

Webinar je održan uspješno u srijedu 17. juna 2020. godine, a publika je bila veoma zadovoljna činjenicom da su se mogli aktivno uključiti u razgovor i dati svoje mišljenje po pitanju ove moderne i interesantne teme.

Uspješnost webinara i zadovoljstvo publike nam daje samo razlog više da nastavimo sa ovakvim sadržajem i razgovaramo o stvarima koje se već ubrzanim tempom primjenjuju svuda u svijetu.

Naredni webinari su:

1. Tehnološke karakteristike aplikacija industrijskih robota

Vrijeme održavanja: 1.7.2020. u 14:00
Link za prijavu: https://forms.gle/yWcBvRV3uxAZXWdH9

2. Automatizacija kao alat efikasnosti proizvodnje

Vrijeme održavanja: 15.7.2020.
Link za prijavu:

3. Ekonomska opravdanost primjene industrijskih robota

Vrijeme održavanja: 29.7.2020.
Link za prijavu:

4. FANUC industrijski roboti

Vrijeme održavanja: 12.8.2020.
Link za prijavu: