Prijavite se na treninge za CNC operatere!

Treninzi su koncipirani na način da se pored teorijskog vrši i prenos praktičnog znanja i vještina.

U okviru 100 časova kandidati će naučiti osnove mašinske obrade, mašinskih postupaka, programiranja (G kod), te kako da stečeno znanje primjene praktično na mašini.

Promotivna cijena kursa iznosi 1.400,00 KM po kandidatu sa mogućnošću plaćanja u tri rate.

U cijenu je uključeno:

  • Literatura, meterijal za rad
  • Materijal za obradu (aluminij/čelik)
  • Alati i pribor za rad
  • Odjeća za rad
  • Sigurnosna oprema
  • Certifikat o završenoj edukaciji i upis u dosije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje
  • Mogućnost samostalnog rada u centru

Prijave u vidu popunjenog aplikacijskog obrasca možete slati na e-mail info@dkr.ba

Uslovi za prijavu:

  • Navršenih 18 godina i minimalno III stepen stručne spreme

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme – broj polaznika je ograničen.