Obustava projekta „Uspostava mehatroničarske radionice“, uzrokovana virusom COVID-19, je konačno prekinuta te smo odlučili da nastavimo sa održavanjem projekta, ali na način prilagođen dobu u kojem se nalazimo.

U skladu sa digitalizacijom koja je obuhvatila sve segmente života, od održavanja nastave u školama i na fakultetima do odlaska na posao, prethodne sedmice profesor Alan Topčić sa Mašinskog fakulteta je održao posljednje predavanje iz teoretskog dijela korištenjem online platforme.

Tokom prve sedmice maja započeta je i praktična primjena stečenog znanja u našem Centru. Vodeći se mjerama koje su postavljene od strane Kriznog štaba, ali i u želji da zaštitimo zdravlje naših zaposlenika i učesnika, napravili smo kombinovanu verziju predavanja na način da manja grupa studenata dolazi u DKR i direktno primjenjuje stečeno znanje na robotima, a ostatak nam se pridružuje online. Naravno studenti koji dolaze u DKR moraju nositi zaštitnu opremu, a i mi, kao DKR, činimo sve što je u našoj moći da prostorije koje posjećuju budu čiste i dezinfikovane.

Projekat „Uspostava mehatroničarske radionice“ ima za cilj da upozna studente i učenike osnovnih i srednjih škola sa modernim tehnologijama i Četvrtom industrijskom revolucijom. Učesnici projekta, pored toga što imaju priliku naučiti kako da programiraju robota za obavljanje različitih vrsta zadataka, uče kako da u potpunosti servisiraju robota što znači da uče kako da rastave robota koji nije u funkciji, pronađu defektni dio, zamijene ga i ponovo sastave robota koji se kao takav može vratiti u pogon.

Važnost ovakve vrste projekta je porasla upravo zbog situacije u kojoj se nalazimo, jer sada sve vrste industrija traže načine kako da pređe na digitalizirani i automatizirani način rada, kako bi u svakom trenutku mogli ponuditi svoje proizvode korisnicima, što znači da će stručnjaci u mehatronici, koji ovim projektom stiču ogromno predznanje, biti potrebniji iz dana u dan.