Preko 380 sati vrhunske PLC nastave održane ove godine u DKR-u, čini PLC treninge jednim od najpopularnijih treninga u ponudi.

PLC treninzi u DKR-u pružaju potpunu tehničku naobrazbu, dajući korisniku praktična znanja i vještine koje može odmah primjeniti u poslu i karijeri.

Za napredne korisnike koji već imaju iskustva sa programabilnim logičkim kontrolerima, moguće je kreirati plan i program nastave spram njihovih potreba i zahtjeva.

PLC treninzi u DKR-u realiziju se na četiri nivoa:

  • PLC Basic, 16h – namijenjen za buduće PLC programere, koji imaju malo ili nikakvo predznanje u programiranju, steći osnove programiranja u softverskom okruženju, naučiti proces razvijanja jednostavnog projekta, od hardverskog nivoa pa do kreiranja korisničkog interfejsa na HMI ekranu korištenjem makro primjera.
  • PLC Pro, 40h – namijenjen za postojeće programere i nudi mogućnost nadogradnje teoretskog i praktičnog znanja na velikom broju praktičnih vježbi u softverskom sistemskom okruženju i sa puno primjera na širokom spektru PLC didaktičke opreme u DKR-u.
  • PLC HMI, 40h – također namijenjen za iskusne programere, koji žele da razvijaju složene HMI sisteme, sa proširenim HMI funkcijama, Visual Basic programiranjem i programiranjem korisnički-definisanih blokova za kreiranje slike.
  • PLC Safety, 24h – programerima nudi planiranje projekta, puštanje u pogon, dijagnozu i rješavanje problema kod fail-safe PLC kontrolera i fail-safe decentraliziranih sistema.

Još 2017. godine kreirali smo PLC treninge na osnovu potreba tržišta i u posljednjih 5 godina surađivali smo sa svim profilima kompanija, od malih i srednjih preduzeća, javnih preduzeća pa sve do velikih kompanija koje su lideri na svjetskom tržištu u svojoj branši.

PLC treninzi koji se nude u DKR Centru mogu osigurati da vaša radna snaga ima vještine i stručnost potrebne za održavanje i razvoj vašeg poslovanja.

Simulacijski softver svakako može dopuniti, ali ni u kom slučaju ne može zamijeniti praktični trening koji se izvodi na modernim PLC-ovima svjetskih proizvođača u našem laboratoriju:

Siemens – Logos Download File:Beckhoff Logo.svg - Wikimedia Commons
S7-300 CX9020
S7-1200 CX1020-0121
S7-1500

Izaberite proizvođača i opremu koja vam odgovara, kontaktirajte nas i zakažite svoj personalizirani PLC trening!

Prijavite se putem web stranice, telefonskog poziva, emaila ili direktno u našem Centru.