Prvi ciklus projekta „Uspostava mehatroničarske radionice“ okončan je u petak, 19. juna 2020. godine, sa šestim kursom – završni ispit u prostorijama DKR Njemačkog centra za robotiku Tuzla.

Kurs 6 je posljednji od šest modula koje su učesnici projekta morali proći, kako bi u konačnici stekli sva potrebna, osnovna znanja za daljnje usavršavanje u oblasti mehatronike.

Učesnici su stekli teoretska znanja iz više različitih, ali usko povezanih oblasti, kao što su mehanika, elektronika, pneumatika, hidraulika, kontrola sistema i sigurnost, a ono što ovaj projekat čini jedinstvenim jeste činjenica da su studenti sav odslušani teoretski dio primijenili u praksi, zajedno sa našim stručnjacima. Učesnici su imali priliku da u našem Centru jednog robota koji je bio u kvaru zaista rastave, pronađu defektan dio, zamijene ga i tako repariranog robota ponovo povežu sa upravljačkom jedinicom i vrate u rad potpuno funkcionalnog.

Projekat „Uspostava mehatroničarske radionice“ predstavlja inženjerski projekat koji se realizira u Njemačkom centru za robotiku DKR u Tuzli, podržan od strane Ministarstva Savezne Republike Njemačke za ekonomsku saradnju i razvoj. Cilj projekta je upoznati studente i učenike osnovnih i srednjih škola sa modernim tehnologijama, industrijskom robotikom i automatizacijom te Četvrtom industrijskom revolucijom i svim prednostima koje ona donosi.