Protekle sedmice se osnivač Njemačkog centra za robotiku DKR Muamer Babajić, sastao sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem, ministrom privrede Asmirom Hasićem i predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona Žarkom Vujovićem. Razgovarano je o nastavku dosadašnje uspješne saradnje i razvoju novih projekata.

Istaknuto je da su uspostavom Centra za robotiku u Tuzli, Tuzlanski kanton i Bosna i Hercegovina otvorili vrata novim, sofisticiranim tehnologijama i novim trendovima prisutnim u modernim industrijama. Još na početku Vlada je prepoznala značaj ovog projekta i pružila podršku početku njegovog rada te pokazala da proaktivan pristup i zajednički rad sa potencijalnim investitorom može biti od izuzetnog značaja za uspjeh investicionog poduhvata i rezultirati pozitivnim efektima.

Nakon više od tri godine uspješnog rada Centra, razgovarano je o novim projektima koji će u Centru biti realizirani, a odnose se između ostalog na edukacije CNC i robot operatera, ali i rad sa djecom, učenicima i studentima sa posebnim akcentom na mehatroničare/robotehničare.

“Centar danas ima značajne kapacitete da istovremeno prenosi iskustva, educira radnu snagu, ali i da stvara poslovne veze domaćih privrednika sa privrednicima iz zapadne Europe”,

kazao je Babajić ističući spremnost da se dosadašnja iskustva stave na raspolaganje kako obrazovnim ustanovama, tako i privredi u Kantonu.

Imajući u vidu dosadašnju saradnju, ali i potencijal za njenu nadogradnju i intenziviranje dogovoreno je da će se upriličiti sastanci sa predstavnicima JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te obrazovnih institucija, kako bi se konkretizirali oblici i načini buduće saradnje.

„Zbog želje mladih ljudi za odlaskom iz Bosne i Hercegovine, u ovom i sličnim projektima vidimo šansu za osnaživanje kadrova i stvaranje novih prilika za zapošljavanje, ali i privlačenje domaćih i stranih privrednih subjekata. S tim u vezi sigurno je da ovakvi projekti imaju našu podršku i da ćemo, kao Vlada, podržati njihov rad i raditi na intenziviranju i proširenju saradnje”,

rekao je premijer Tulumović.