U okviru Njemačkog centra za robotiku DKR pokrenut je novi program namjenjen mlađoj populaciji. Radi se o treninzima i časovima programiranja malih robota. Djeca uzrasta od 10 do 15 godina će imati priliku otkriti čari programiranja i automatizacije kroz kombinaciju igara, olovke i aktivnosti na papiru. Konceptom su dodatno obuhvaćene naredbe, varijable, petlje, povratne informacije, dizajn, testiranje i algoritmi.

Dublje će istražiti IT koncepte kao što su varijable i / ili pohranjivanje podataka i predstavljanje podataka, razvijajući važne soft skills vještine kao što su timski rad, saradnja, komunikacija te inoviranje tokom strukturiranih procesa dizajniranja. Najveći naglasak je na matematici, proračunima i logičkom razmišljanju.

Raditi će kao tim i pronalaziti rješenja za izazove koji im se postavljaju.

Idealno vrijeme za uključivanje djece na ovaj program je upravo vrijeme raspusta, kada polaznici imaju više slobodnog vremena i posvećenosti za vannastavne aktivnosti.

Grupe su organizovane za uzraste: 4.-5, 6.-7. i 8/9. razred. Zbog ograničenog broja polaznika u grupama neophodno je prijave izvršiti što prije, i to putem kontakt telefona +387 61 724 724 ili putem e-maila info@dkr.ba

Početak aktivnosti je planiran za 07.01.2020. godine.