Njemački centar za robotiku DKR već drugu godinu realizuje projekat u suradnji s USAID Workforce and Higher Access to Markets Activity.

Projekat je namijenjen kompanijama koje imaju potrebu za edukovanim kadrom za rad na CNC mašini te kompanijama koje žele educirati i prekvalificirati svoje zaposlene.

Treninzi su koncipirani na način da se pored teoretskog vrši i prenos praktičnog znanja i vještina te će kandidati imati priliku savladati osnove CNC upravljanja, safety, kodiranje, snimanje, mijenjanje alata i nuliranje.

Svi treninzi će se odvijati u DKR Centru s potpuno automatiziranom proizvodnom linijom u čijem sastavu su Fanuc Robodrill obradni centar, industrijski roboti koji opslužuju liniju, robot za zavarivanje, kao i mnogobrojni PLC-ovi koji omogućavaju komunikaciju među mašinama u realnom vremenu.

Rok za predaju aplikacija je 01.11.2020. godine, do 16:00 sati. Kompanije ili zaposleni mogu poslati svoje prijave putem e-maila info@dkr.ba ili na adresu Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan) u Tuzli.