Naš osnivač, Muamer Babajić, je 30.11.2019. godine održao govor na IEEE kongresu u Banja Luci, gdje je predstavio proces razvoja i sve potencijale DKR centra.

To je ujedno bila lijepa prilika da se svi zajedno podsjetimo kako je to izgledalo na početku, te koliko smo napredovali u samo dvije godine. Učesnici su posebno interesovanje pokazali za Internacionalni program edukacije studenata na temu robotike i primjene istih u sklopu njemačke automobilske industrije.