Danas se u prostorijama DKR Centra organizuje prvi hackathon u organizaciji UG “Mit” na temu “Inovacije u oblasti turizma i ugostiteljstva”, u sklopu kojeg će mladi kreirati inovacije na tu temu te na taj način raditi na poboljšanju kvaliteta i usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva, a što će potencijalno dovesti do porasta broja turista.

Prezentacija inovacija bit će održana u subotu 22.02.2020. godine u Njemačkom centru za robotiku DKR Tuzla gdje će se moći vidjeti inovacije učesnika.