Kao zvanični predstavnik FANUC-a i jedini ovlašteni partner za korektivno i preventivno održavanje FANUC robota i mašina u Bosni i Hercegovini vršimo kontinuiranu razmjenu znanja i novih iskustava sa našim kolegama iz regiona. 

 

DKR Centar je uvijek sretan kada svoje uposlenike može podržati kako u ličnom tako i u profesionalnom razvoju. Prethodnih mjeseci u suradnji sa FANUC Adria i FANUC Serbia, razmjenili smo međusobna znanja na tržištu Jugoistočne Evrope. 

 

U septembru 2021. DKR robot programeri Mahir, Fejzo, Maid i Fariz boravili su u posjeti kod partnera Fanuc Adria u Sloveniji, u Celju, a zatim u mjesecu novembru iste godine posjetili su i Fanuc Serbia u Novoj Pazovi. 

 

U fokusu edukacija, između ostalog, bilo je i usavršavanje rada na CNC mašinama te servisiranju istih. Ovu priliku naše kolege su dobro iskoristili za dalje razvijanje saradnje, prijateljskih odnosa te međusobnu razmjenu znanja i iskustava. 

 

DKR inženjeri su dokazali kako je edukacija uposlenika ključna za kompaniju i njen nastup na tržištu. Sa kolegama iz Fanuc Adria i Fanuc Serbia radili su na primjeni i integraciji najnovije generacije FANUC CRX kolaborativnog robota koji će od zadnjeg kvartala ove godine biti dostupni i na našem tržištu, a samim time i u ponudi DKR-a. 

 

Ovaj trening će pomoći našim stručnjacima u daljnjem radu te im omogućiti efektivnije i efikasnije odgovore na potrebe tržišta, a samim tim proširiti i široku paletu već postojećih usluga koje DKR centar nudi svojim klijentima.  

Obrazovanje je premisa progresa svakog pojedinca i kompanije te u tom kontekstu ovo neće biti posljednja prilika edukacije za naše uposlenike. Uzbudljiv period je pred nama, sa mnogo izazova, na koje ćemo uz stečena znanja, sigurni smo, moći lako i efektivno odgovoriti.