U Njemačkom Centru za Robotiku ove godine održano je preko 90 treninga u oblasti industrijske robotike, CNC i PLC programiranja, od čega jedna trećina ukupnih treninga otpada na CNC kurseve. 

Trening CNC Operater pokazao se kao jedan od najpopularnijih prethodnih godina, a nastao je na osnovu potreba tržišta kao prilagođeni program obuke isključivo za samostalno rukovanje i opsluživanje 3-osovinskog CNC obradnog centra, bez metoda programiranja. 

Posao CNC Operatera je jedan od najtraženijih i najcjenjenijih na tržištu rada trenutno. 

Edukacijom na modernoj FANUC Robodrill Α-D21MiA5 CNC mašini, učesnici će biti spremni za rad na svim ostalim vertikalnim centrima bilo kojeg proizvođača. Savladaće kako odabrati, postaviti, stegnuti i snimiti visinu alata, kako kreirati i generisati G kod te isti prebaciti na mašinu i još mnogo toga. 

Praktični rad na CNC obradnom centru podrazumijeva konstantnu podršku naših inžinjera, korak po korak, sa pravim primjerima iz industrije, traje 40 časova i podijeljen je u 2 modula: 

TEORETSKI DIO:

  • Programiranje preko G, M kodova i ciklusa, 
  • Upotreba simulatora, 
  • Uvod u SOLIDCAM, 
  • Generisanje G koda. 

PRAKTIČNI DIO:

  • Upoznavanje sa mašinom, 
  • Nuliranje tj. postavljanje koordinatnog Sistema, 
  • Obuka na pripremi radnog prostora i sigurnost, 
  • Odabir, postavljanje, stezanje alata i snimanje visine alata,
  • Prebacivanje G koda na mašinu,
  • Samostalno opsluživanje mašine sa primjerima.

Treninzi se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom, u trajanju od 4 sedmice i sa mogućnošću izdavanja dvojezičnog certifikata na bosanskom I njemačkom jeziku. 

Novi ciklus treninga počinje 05. septembra, a prijave su otvorene do kraja mjeseca augusta. 

Rezervišite svoje mjesto putem telefonskog poziva, emaila ili direktno u našem Centru. 

Zbog rada u manjim grupama i broj mjesta je kao i uvijek ograničen.
Oslobodite svoj potencijal, iskušajte se u polju CNC mašina i postanite certificirani DKR CNC Operater.