Trening

Mehatroničarska
radionica

Projekat „Uspostava mehatroničarske radionice“ ima za cilj obučavanje mladih ljudi, studenata i srednjoškolaca ali i zaposlenih i nezaposlenih lica za održavanje, dijagnostiku i servisiranje industrijskih robota.

Mehatroničarska radionica je obogatila obuku koju nudi Njemački centar za robotiku – DKR iz Tuzle. U tu svrhu realizovan je modularni nastavni plan i program koji je izrađen po uzoru na njemački obrazovni sistem. Dodatni cilj je postaviti njemačke standarde kao mjerilo, kako bi se definirali standardi kvalitete obuke i uvedena praktična nastava. Nastava se odvija na posebno pripremljenoj industrijskoj opremi koja oslikava realne uslove rada u proizvodnji:

Potpuno automatizovana proizvodna traka koja obuhvata CNC obradni centar, Fanuc-ov Robodrill, četiri industrijska robota koja opslužuju liniju kao i mnogobrojni PLC-ovi  koji omogućavaju komunikaciju među mašinama u realnom vremenu je samo dio projekta Mehatroničarske radionice.

Dvije grupe kandidata će u toku šestomjesečnog trajanja pilot treninga osposobiti polovne, kao i neispravne robotske sisteme za ponovno puštanje u rad vodeći se praktičnim iskustvima stečenim kroz modularne kurseve:

Trening 1: Osnove robotske tehnike
Trening 2: Uvod u robotsku tehniku - teorijske i praktične osnove
Trening 3: Uvod u održavanje i dijagnostiku - teorijsko znanje i praktična obuka
Trening 4: Osnovno puštanje u pogon - praktična realizacija u mehatroničarskoj radionici
Trening 5: Soft Skills

Kandidati koji budu prošli obuku kroz pilot treninge polagaće ispit koji će im obebjediti sticanje certifikata Mehatroničarske radionice.

Pored tehničkih treninga učesnici će kroz program stjeći vještine neophodne za međunarodni rad i mobilnost. U prvom koraku, nastavni plan i program služi osposobljavanju trenera i sudionika radionice. Dugoročno bi trebalo poslužiti kao osnova za razvoj nastavnih programa / planova javnih i privatnih obrazovnih institucija u regiji. Na ovaj način se želi doprinjeti stvaranju novog poslovnog ambijenta i omogućavanju pristupa naprednim tehnologijama. Sve to zajedno može imati snažan utjecaj na smanjenje stope nezaposlenosti mladih koja leži iznad 60% u Bosni i Hercegovini, kao i njihov odlazak van iste.

Ciljna skupina su maturanti mašinskih i elektrotehničkih škola, kao i osobe koje žele da se stručno i tehnički prekvalifikuju. Osim toga, nestručnom osoblju treba omogućiti daljnje usavršavanje ili prekvalifikaciju kako bi se za ovu ciljnu skupinu stvorila kvalifikacija temeljena na praksi, radi lakšeg ulaska u svijet rada.

Projekat Uspostava mehatroničarske radionice u Tuzli iniciran je i pokrenut od strane firme Masterwerk GmbH iz Minhena, kao develoPPP.de projekat, a podržan i sufinansiran od strane Ministarstva Savezne Republike Njemačke za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ). Za sprovođenje projekta je nadležna Sequa gGmbH.

Projekat